Logopederna

Skola/förskola

 
 

Skola

Du kan boka en eller fler av våra logopeder för specifika uppdrag i skolan. Logopeden kan vara behjälplig vid screeningar, tolkning och analys av resultaten samt för rådgivning kring träning och hjälpmedel. Logopeden i skolan kan även arbeta direkt med eleverna som ett komplement till, eller i samarbete med speciallärare eller övriga pedagoger.

För mer information: info@logopederna.se

 

Förskola

I samarbete med ett antal förskolor har vi introducerat ett språkträningsmaterial som grundas på aktuell forskning och erfarenhet.  Materialet ärutarbetat för de barn som av olika anledningar behöver stärka sitt språk och det kan användas i gruppträning samt i individuell träning. 

För mer information: info@logopederna.se
Ni kan läsa mer om materialet på www.skollogopederna.se